دانشنامه آثار موسیقی محسن چاوشی

کدهای آوای انتظار همراه اول و پیشواز ایرانسل آلبوم امیر بی گزند محسن چاوشی

کدهای آوای انتظار همراه اول و پیشواز ایرانسل آلبوم امیر بی گزند محسن چاوشی
کدهای آوای انتظار همراه اول و پیشواز ایرانسل برای آلبوم امیر بی گزند آخرین آلبوم محسن چاوشی منتشر شد که می‌توانید در ادامه مطلب به تفکیک و با جزئیات مشاهده کنید:

شیوه استفاده از کد آهنگ پیشواز ایرانسل

ارسال کد آهنگ به شماره 7575

شیوه استفاده از کد آوای انتظار همراه اول

ارسال کد آهنگ به شماره 8989

قطعه امیر بی گزند

* بخش اول: از اذان تا عجب عشقی، عجب جانی همراه اول: 86655 ایرانسل: 2212727 * بخش دوم: عجب سروی، عجب ماهی تا من اسفل تو معلایی همراه اول: 86656 ایرانسل: 2212728 * بخش سوم: به هر چیزی که آسیبی کنی تا عجب ماه بلندی تو، که گردون را بگردانی همراه اول: 86657 ایرانسل: 2212729

قطعه دل من

* بخش اول: قصد جفاها نکنی تا آمده و خیمه زده بر لب دریا دل من همراه اول: 86658 ایرانسل: 2212730 * بخش دوم: ای شده از جفای تو تا آمده و خیمه زده بر لب دریا دل من همراه اول: 86659 ایرانسل: 2212731 * بخش سوم: بیخود و مجنون دل من تا انتها همراه اول: 86660 ایرانسل: 2212732

قطعه چنگیز

* بخش اول: چه کردی با خودت چاووش خون تا شهر بی شاعر همراه اول: 86661 ایرانسل: 2212733 * بخش دوم: چه دردی می کشه عاشق تا نوحه می خونه همراه اول: 86662 ایرانسل: 2212734 * بخش سوم: منو بعد تو بادای پریشون خون تا بمبای خنثی هم عمل کردن همراه اول: 86663 ایرانسل: 2212735 * بخش چهارم: نگا کن من همون کوهم تا افراد استالین کمین کردن همراه اول: - ایرانسل: 2212736

قطعه این کیست این

* بخش اول: از ابتدا تا بسم الله ای عین الیقین همراه اول: 86665 ایرانسل: 2212737 * بخش دوم: هفت آسمان را بردرم تا انتها همراه اول: 86666 ایرانسل: 2212738 * بخش سوم: موسیقی بی کلامِ انتهای آهنگ همراه اول: 86667 ایرانسل: 2212739

قطعه جنگ زده

* بخش اول: دلت تهرون، چشات شیراز تا ولی تو خرم آبادی همراه اول: 86668 ایرانسل: 2212740 * بخش دوم: تموم کودکیامو دنیا بدهکاره تا درکش کرد خندیده همراه اول: 86669 ایرانسل: 2212741 * بخش سوم: رو دستم داغ سوسنگرد تا که ترکش داشت جنگیده (به دلیل ناقص بودن بند، ویکی‌چاوشی این بخش را پیشنهاد نمی‌کند.) همراه اول: 86670 ایرانسل: 2212742

قطعه شیدایی

* بخش اول: سه بیت اول همراه اول: 86671 ایرانسل: 2212743 * بخش دوم: مرو مرو چه سبب تا بی‌رخ تو سودایی همراه اول: 86672 ایرانسل: 2212744 * بخش سوم: بخش انتهایی آهنگ (مجو مجو پس از این) همراه اول: 86673 ایرانسل: 2212745 * بخش چهارم: بخش انتهایی آهنگ (موسیقی کم‌کلام) همراه اول: 86674 ایرانسل: 2212746

قطعه شاه مقصود

* بخش اول: این جنگل چوب خورده تا دردو فراموش می کرد (متاسفانه بند ناقص است.) همراه اول: 86675 ایرانسل: 2212747 * بخش دوم: روحی که رو موج اف ام تا تسبیح و سجاده بابا (متاسفانه بند ناقص است. مهم‌ترین بخش ترانه هم حذف شده.) همراه اول: 86676 ایرانسل: 2212747 * بخش سوم: می گفت جاهل که بودم تا مجلس سوگواری (متاسفانه بند ناقص است.) همراه اول: 86677 ایرانسل: 2212749 * بخش چهارم: می گفت فرقی نداریم تا قربانی جنگ بابا (متاسفانه بند ناقص است. البته در بین شاه‌مقصودها این سالم‌تر از بقیه می‌باشد.) همراه اول: 86678 ایرانسل: 2212750 * بخش پنجم: موسیقی بی کلام انتهایی (دکلمه حسین صفا) همراه اول: 86679 ایرانسل: 2212751

قطعه پریشان

* بخش اول: آن دوست که من دارم تا از من که پریشانم همراه اول: 86680 ایرانسل: 2212752 * بخش دوم: ای روی دلارایت تا خود هیچ نمی‌مانم همراه اول: 86681 ایرانسل: 2212753 * بخش سوم: ای خوبتر از لیلی تا انتهای آهنگ همراه اول: 86682 ایرانسل: 2212754

قطعه شرمساری

* بخش اول: هی شرمساری شرمساری تا خجالت می کشیدن توی جیبت همراه اول: 86683 ایرانسل: 2212755 * بخش دوم: چون زیر بار دوستی جون کنده بودی تا بالای سرت نیست همراه اول: 86684 ایرانسل: 2212756 * بخش سوم: هی لقمه توی خون زدی تا دستت بی نمک بود همراه اول: 86685 ایرانسل: 2212757 * بخش چهارم: با این و اون نجنگ فرار کن فرار از مردم دو رنگ فرار کن فرار تا انتهای آهنگ (بی کلام) همراه اول: 86686 ایرانسل: 2212758

قطعه آخرین اتوبوس

* بخش اول: اوج گرفتی و من تا مکدرم می کرد همراه اول: 86687 ایرانسل: 2212759 * بخش دوم: دست که می بردی تا آخرین اتوبوس همراه اول: 86688 ایرانسل: 2212760 * بخش سوم: اون قدا هم میگن تا مهم نبود برام همراه اول: 86689 ایرانسل: 2212761 * بخش چهارم: چشم که مینداختی تا آخرین اتوبوس همراه اول: 86690 ایرانسل: 2212762

قطعه تریاق

* بخش اول: ای مردمان ای مردمان تا منزلگهی بگزیده‌ام همراه اول: 86691 ایرانسل: 2212763 * بخش دوم: من از برای مصلحت تا من بی‌دهان خندیده‌ام همراه اول: 86692 ایرانسل: 2212764 * بخش سوم: چندانک خواهی درنگر تا مال که را دزدیده‌ام همراه اول: 86693 ایرانسل: 2212765 * بخش چهارم: بخش بی کلام ابتدایی آهنگ همراه اول: 86694 ایرانسل: 2212766

قطعه متصل

* بخش اول: جان منست او تا متصلست او معتدلست او (ریتمیک) همراه اول: 86695 ایرانسل: 2212767 * بخش دوم: هر که ز غوغا تا معتدلست او (تکرار انتهایی آهنگ) همراه اول: 86696 ایرانسل: 2212768 * بخش سوم: بخش بی کلام انتهای آهنگ همراه اول: 86697 ایرانسل: 2212769


نظرات ()

برای ثبت نظر وارد شوید.