دانشنامه آثار موسیقی محسن چاوشی

واژگان تخصصی و سبک‌های موسیقی

برای جستجوی واژه و سبک، از فرم زیر استفاده کنید:


جستجو در متن ترانه‌ها:
یک عبارت تصادفی: فرقت

فرقت به معنی جدایی و فاصله است و در مقابل و تضاد با وصل و رسیدن به معشوق قرار دارد.

برای فرقت معنی جدایی، دوری، فراق، هجران و مانند آن نیز ذکر شده‌است.