دانشنامه آثار موسیقی محسن چاوشی

واژگان تخصصی و سبک‌های موسیقی

برای جستجوی واژه و سبک، از فرم زیر استفاده کنید:


جستجو در متن ترانه‌ها:
یک عبارت تصادفی: شاه مقصود

شاه مقصود نوعی تسبیح سنگی است که معدن این سنگ در کوه‌های واقع در اطراف شهر قندهار (شهری در کشور افغانستان) است در جهت غربی مزار امام زاده ای جلیل القدر مشهور به شاه آقا که از نسل امام کاظم(ع) می باشد، قرار دارد. 

گفته شده وجه تسمیه این سنگ به این نام، این است که در آن زمان که افغانستان جزء ایران بوده است، شخصی به نام مسعود شاه از طرف پادشاهان صفوی حاکم آن منطقه بوده و چون مرقد امام زاده شاه آقا را تعمیر و بر آن بنائی ساخت و آن منطقه را آباد نمود، لذا سنگ هایی که از آن کوه نزدیک به این امام زاده استخراج می‌کرده‌اند و از آن تسبیح می‌ساختند را «شاه مسعود» نامیدند که به مرور ایام به «شاه مقصود» تغییر یافت.