دانشنامه آثار موسیقی محسن چاوشی

واژگان تخصصی و سبک‌های موسیقی

برای جستجوی واژه و سبک، از فرم زیر استفاده کنید:


جستجو در متن ترانه‌ها:




یک عبارت تصادفی: سودایی

سودا در طب قدیم (سنتی) از اخلاط چهارگانۀ بدن است و جنون نیز معنی می‌دهد که مرض مالیخولیا، فساد فکر و خیال‌بافی است.

سودا در ادبیات مجاز از عشق است  و سودایی به معنای شیدا، شیفته، عاشق و دلباخته نیز استفاده می‌شود.